www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Vind
Lufttemperatur
Vattentemperatur
Lufttryck
Lufttryck skillnad
Månfas

         
Vind
  Värden      
Radetiketter  Fångst antal  Gädda/tim.  Abborre/tim.  Gös/tim.
Ingen 3185 0,43 1,44 0,09
Växlande 744 0,42 0,73 0,42
Svag - N 627 0,60 0,71 0,22
Svag - No 247 0,66 0,94 0,23
Svag - Nv 426 1,12 0,56 0,09
Svag - O 1169 0,32 1,72 0,22
Svag - S 2404 0,41 1,15 0,26
Svag - So 408 0,45 0,66 0,31
Svag - Sv 490 0,51 0,36 0,28
Svag - V 878 0,53 0,50 0,28
Måttlig - N 577 1,07 0,51 0,09
Måttlig - No 147 0,30 0,41 0,28
Måttlig - Nv 242 0,48 0,72 0,15
Måttlig - O 465 0,52 1,00 0,37
Måttlig - S 1316 0,58 0,82 0,26
Måttlig - So 509 0,69 0,36 0,35
Måttlig - Sv 746 0,37 0,43 0,47
Måttlig - V 928 0,43 1,09 0,27
Frisk - N 84 0,29 1,84 0,11
Frisk - No 71 0,21 0,38 0,35
Frisk - Nv 45 1,03 0,28 0,06
Frisk - O 87 0,14 2,75 0,11
Frisk - S 133 0,05 3,06 0,10
Frisk - So 12 0,00 1,41 0,00
Frisk - Sv 378 0,57 0,41 0,02
Frisk - V 256 0,28 0,24 0,44
Hård - N 30 0,51 0,10 0,00
Hård - Nv 5 0,33 0,00 0,08
Hård - Sv 56 0,51 0,78 0,07
Hård - V 37 0,22 0,13 1,29
Måttlig V 3 0,00 0,00 1,50
Måttlig . S 2 0,00 0,00 1,00
Måttlig-Nv 1 0,00 0,00 0,50
Totalt 16708 0,50 0,90 0,24