www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Fiskeregler
Fiskeplatser
Mälaren
C & R
Spinnfiske
Angelfiske
Vertikalfiske

Regler för fiske i Västmanland mm.!

Ett utdrag av regler, hämtade från Länsstyrelsen i Västmanlands läns fiskeenhets, fiskebestämmelser.

Här hittar du utförligare info:

 

Länsstyrelsen Västmanland, fiskebestämmelser

Fiskebestämmelser för Mälaren

Fiskebestämmelser för Hjälmaren

Västmanlands fiskeguide

Sverigefiskekortet

 

Fiskeregler i andra län

 

Visste du att:

 • Var och en som fiskar är skyldig att känna till de regler och villkor som gäller för fiske.

 • I Mälaren och Hjälmaren är det fritt att fiska med handredskap (spö, pilk eller liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar), dock ej dragrodd, trolling eller angelfiske. Vill du "trolla", får du åka till "enskilt frivatten" dvs. delar av Hovgårdsfjärden, Prästfjärden, samt Norra och Södra Björkfjärden, samt vissa platser runt Stockholm. Där gäller andra regler, se: Stockholms stad. Eller sök på TDA-kortet.

 • Om du har/ska fiska i sjö med akut kräftpest, gäller speciella regler...

 • Det är förbjudet att fiska mal, den är fridlyst. Ålen är total fredad. Du bör släppa tillbaka, asp och flodnejonöga, dom är rödlistade.

 • Minimimått:

  Arter

  Mälaren

  I Hjälmaren

  Lax

  60cm

  saknas

  Öring

  40cm

  saknas

  Gös

  45 cm fr.o.m. 1/7 2012

  45 cm (fr.o.m. 1/6 2001)

  Ål

  70 cm

  70 cm

   

 • Fredningstider: I vattendrag som mynnar i Mälaren är lax och öring fredad under perioden 15 oktober t.o.m.  31 december. Aspen är fredad vattendrag mynnande i Mälaren och Hjälmaren under lekperioden 1 april t.o.m. 31 maj.

 • Fisk som fångats under fredningstid eller som ej håller minimimått, omedelbart måste släppas tillbaka i vattnet, oavsett fiskens kondition.

 • Alla typer av utplantering och flyttning av fisk är tillståndspliktiga.

 • Vid brott mot gällande fiskebestämmelser kan fiskeredskap bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex. båtar.

 • Först på fiskeplats har företräde
  Tänk på att flytt av betesfisk, fiskeutrustning och båtar kan innebära att sjukdomar flyttas från en sjö till en annan, kolla lokala regler.

Fr.o.m. 2011 gäller nya regler för fiske i Svartån i Västerås:

Kopia av trycksak om regler

Kopia av karta

 

Grattis! Nu vet du nog mer än dom flesta, tyvärr.

Tänkte du på att det saknas minimimått för Gädda i Mälaren?

Det kan finnas lokala minimimått inom de olika fiskevårdsområdena - dock ej i Mälaren och Hjälmaren.