www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Gädda
Abborre
Gös

Gös    

(Sander lucioperca, Stizostedion lucioperca) kallas även gäddabborre. Hör till familjen abborrfiskar (Percidae).

 

Storlek:

Längd upp till 1 m, vikt upp till drygt 15 kg. En fisk på 5 kg får anses mycket stor. Den väger ca 0,7 kg vid 45 cm, som är minimimåttet i många sjöar (Mälaren och Hjälmaren t.ex.). Som liten lever den i stim. När den blir större, blir den enstöring.

Gös fångad i Västmanland 2008, 10,5 kg

 

Svenska rekordet är 12,53 kg av Leif Ivarsson. Fångad i Småland 2014 vid vertikalfiske.

 

Leken:

Leken sker i april-början av juni, när vattentemperaturen är mellan 8-15 grader. Rommen är 1-1,5 mm och en hona kan lägga upp till 300 000 romkorn. Vid en temperatur på 15 grader, kläcks dom på 5-10 dagar. Gösen leker på grunt, 2-4 m, eller i strömmande vatten. Rommen läggs ofta i lekgropar, som hanen sedan vaktar till rommen kläckts. Vid en storlek på 45 cm, har den lekt 1-2 gånger.

Födan:

Livnär sig första sommaren på planktoniska kräftdjur. Gösen tar mindre byten än gäddan. Äter nors och löja mm.

Tillhåll:

Gösen förekommer framför allt i mellansvenska insjöar och lokalt längs svenska Östersjökusten. Den förekommer framför allt, i sjöar med lerig botten. Vid leken och under vissa jaktperioder, som inträffar oftast på sena varma kvällar, befinner sig gösen på grunt vatten. Under andra tider, hittar man den oftast på 8-15 meters djup.

                                                                                                                            

 

Källor: bl a Focus och Djurens värld