www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Gädda
Abborre
Gös

Gädda  

(Esox lucius) art inom ordningen gäddartade fiskar.

Gäddan är vår viktigaste söt- och bräckvattensfisk och förekommer allmänt i insjöar samt vid Bottniska vikens och Östersjöns kuster.

Storlek:

En gädda kan på ett år bli ett 12-18 cm, efter 4 år, 45-50 cm och ca 0,5 kg. En gädda som är 1 m lång och väger ca 8 kg brukar vara ungefär 10 år gammal. Den kan bli upp till 15 år - sällsynt över 30 år - 1,5 m lång och väga över 20 kg. Honorna är störst; En stor hanne väger sällan mer än 2,5-3 kg, medan honorna kan nå vikter på 10-25 kg. Hur stor och snabbt en gädda växer, beror mycket på vilket vatten den lever i. Svenska rekordet är 19,34 kg(1999), fångad i Vättern.

Leken:

Könsmognaden inträder vid 2-3 års ålder, honorna ett år senare. Leken sker tidigt på våren på grunt vatten, ofta på översvämmade stränder. Honorna lägger upp till 250 000 romkorn, 2,5-3 mm stora. Först leker "isgäddorna", när isen släpper från land, sedan "frögäddorna", sist "blomstergäddorna" i maj. De största gäddorna, "lövgäddorna" leker bland dom sista, sägs det.

Födan:

Är en utpräglad rovfisk redan vid några cm Gäddan är en rovfisk som äter alla slags fiskar - även andra gäddor - grodor och ibland mindre fåglar och däggdjur. Bytet tas från sidan och sväljs med huvudet först.

Gäddtag (när många gäddor äter någorlunda samtidigt) brukar inträffa var 14: e dag och kan vara ett par dagar. Kan rubbas någon dag vid ogynnsamt väder, eller vid särdeles gynnsamt väder. På olika sidor av sjön kan det vara förskjutet ett par dagar. Gäddan ömsar/byter sina tänder kontinuerligt under hela året. Den har dock minst 3/4 av sina tänder kvar att äta med.

Tillhåll:

Den håller gärna till i grunda vikar med rik vegetation och har ofta en favoritplats (revir) där den väntar på bytesdjur. Attacken kommer oftast väldigt nära platsen där gäddan har sitt gömställe. I skärgården vandrar den ofta med strömmingsstimmen. I insjöar går den om vintern ut på djupare vatten och om våren upp till sina lekplatser. Den större gäddan är lättast att fånga vid spinnfiske, under vår och sen höst. Då vandrar den upp från djupen. Ju större gädda, desto senare kommer den upp.

 

Källor: bl a Focus och Djurens värld