www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Fiskeregler
Fiskeplatser
Mälaren
C & R
Spinnfiske
Angelfiske
Vertikalfiske

C&R "catch and release" dvs. "fånga och släpp tillbaks"

Det är något som alla i KFK Gäddan ser som en självklarhet, nästan jämt.
Att någon gång varje år, ta med ett par fiskar hem och njuta av en god middag som man har fångat själv, är egentligen själva meningen med fiske och det bör man inte heller glömma bort eller klandra någon för det .Klarar alla fiskevatten att alla tar med sig ett par fiskar med sig hem till middag? Nej, det vet vi att dom inte klarar.Men hur ska man veta vilka vatten som klarar det då? Genom att följa dom regler som vattenförvaltaren har satt upp.

Det verkliga problemet ligger hos vattenförvaltaren. Han måste veta hur stort uttag av fisk som vattnet klarar. Han bör också se till så att det finns ett så attraktivt bestånd av fisk som det bara går att få, för att tillfredsställa sportfiskare, yrkesfiskare och vattenägare osv. För att kunna göra det måste han veta födotillgången för fisken, miljöpåverkan, kommande väder, sjukdomar mm mm. Inte så lätt precis.Han kan styra beståndet med kalkning, fångstbegränsning, fredningstider, utsättning av fisk mm mm.

Jag tror att vi alla skulle vara betjänta av kunnigare förvaltare med mer möjlighet att verkställa vettiga beslut. Här kan vi alla hjälpa till genom att påverka politiker, sakkunniga på länsstyrelser och kommuner, samt styrande inom olika fiskevårdsområden.
Man kan också ifrågasätta nödvändigheten av att vissa fiskeklubbar vid sina tävlingar, ofta tävlar i att samla på sig så mycket fisk i kg som möjligt. För att bara kasseras efter invägning. Mycket vanligt vid pimpelfiske. Vid våra tävlingar tävlar vi i antal och kör med C&R. Vi litar på att våra medlemmar klarar av att hålla räkningen. Det är också vanligt att fotografera fisk på mätbräda och tävla i antal cm.
Jag tror inte på att trakassera enskilda individer för att dom tar hem en fisk till middagen. Det är ett tecken på dåligt omdöme. Däremot kan man försöka informera om det finns intresse från de enskilda individerna.

När det gäller att släppa tillbaka fiskar, bör man göra det så skonsamt som möjligt för att fisken ska ha så stor chans som möjligt att överleva. Vissa arter är känsligare än andra och väder och temperatur mm påverkar också möjligheten för fisken att klara sig. Även vilken utrustning man har med sig vid fisketillfället.
Bra saker att ha med sig:

 • Håv (gärna med knutfritt nät)

 • Grip (bra om den kan rotera runt sin egen axel)

 • Tång med långa käftar

 • Avbitare (ibland är det bättre att kapa en krok än att dra ut den)

 • Hullinglösa krokar

 • Käftöppnare

 • Fångstmatta/påse (bra vid vägning)

 • Plåster (om man vill lära sig att greppa en gädda under hjällocket)


Andra saker som kan underlätta återutsättning av fisk är:

 • att kroka av fisken redan i vattnet

 • att blöta handen innan man tar i fisken

 • att inte krama fisken för hårt (hålla med bägge händerna om det är möjligt)

 • att sätta tillbaka den så fort som möjligt

 • att föra fisken fram och tillbaka i vattnet, så att vattnet strömmar genom hjälarna, innan man släpper den

 • att utsätta den så lite som möjligt för häftig värme och stark kyla

 • att inte trötta ut fisken för mycket vid själva fångsten

 • att inte fiska från platser där man måste släppa fisken från hög höjd i vattnet (broar mm)

 • att ta hjälp av kamrater vid landning av fisk


Tänk på att det finns fler faktorer än C&R som avgör om vi kommer att ha ett bra fiske i framtiden och vi är en del av framtiden.