www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Gädda
Abborre
Gös

Abborre     

(Perca fluviatilis)

Hör till familjen abborrfiskar (Percidae).

 

Storlek:

Längden kan uppgå till 60 cm. Vikt upp till 4 kg, dock oftast under 1 kg. Honan är störst.  Dvärgformen tusenbröder påträffas vanligen i mindre sjöar och uppkommer sannolikt genom undernäring som följd av stor populationstäthet. Kan bli över 20 år.Svenska rekordet är 3,15 kg, fångad i Bohuslän 1985.

Leken:

Abborren är lekmogen vid 4-5 års ålder, ca 15-17 cm. Leken börjar ca 14 dagar efter att gäddan börjat leka. Leken börjar på grunt vatten, för att sedan fortsätta på djupare vatten när vattnet blivit varmare. Honan lägger upp till en meter långa band av rom, som befruktas av många hanar. Första timmarna efter leken försvarar honan rommen. Ynglet lever första året på plankton.

Tillhåll:

Man kan skilja på 3 olika ”raser” eller vanor: den som lever på grunt vatten (äter oftast annat än fisk) med starkt rödfärgade fenor, den som lever på strandsluttningar (rovfisk) svagt röda fenor, den som lever i det fria vattnet (rovfisk) nästan inget rött på fenorna. Abborren lever på sommaren i större eller mindre stim. När det blir kallt går stimmen samman och ut på djupt vatten.

Då abborren har sluten simblåsa, anpassar den sig till olika lufttryck genom att flytta sig till olika djup. I grunda sjöar kan inte abborren det, varpå simblåsan sväller vid låga lufttryck så att abborren får svårt att äta. Det sägs också att simblåsan avger någon form av gas, som ger symptom liknande dykarsjuka.

Förekommer i söt- och bräckvatten, vanlig i nästan hela Europa och i Sibirien

 

En annan fisk som hör till abborrfiskarna är:

Gärs, (snorgärs eller stensutare) (Gymnocephalus cernuus, Acerina cernua) har grågulbrun rygg med mörkare fläckar och ljus buk. På huvudet finns slemfyllda gropar. Främre delen av ryggfenan är taggstrålig och stick kan orsaka klåda. Längd max ca 20 cm. Den förekommer i hela landet utom i fjällområdet. Köttet är välsmakande, men gärsen saknar på grund av sin litenhet ekonomisk betydelse.

Längre österut i Europa blir den större, ca 30 cm och har betydelse som matfisk.

 

Källor: bl a Focus och Djurens värld